We Have More Than 40 Years of Experience.
Blog
 1. Home >
 2. Blog Detail

Chức năng

May 31, 2021

Check 'chức năng' translations into English. Look through examples of chức năng translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar

Get Price

Popular products

 • Chức năng là gì? Chức năng có gì khác so với nhiệm vụ và
  Chức năng là gì? Chức năng có gì khác so với nhiệm vụ và

  Jul 24, 2021 Chức năng l khả năng của một c nh n, tổ chức c thể thực hiện v ho n th nh một hoặc một số c ng việc nhất định, c ng việc n y thường mang t nh thường xuy n, li n tục, l phương diện, mặt hoạt động chủ yếu của c nh n, cơ quan v tổ chức đ

  See Details
 • Chức năng là gì ? Khái niệm chức năng trong pháp luật được
  Chức năng là gì ? Khái niệm chức năng trong pháp luật được

  Jul 14, 2021 Chức năng do đ cũng được hiểu l phương diện, mặt hoạt động chủ yếu của một thiết chế (cơ quan, tổ chức). Nếu hiểu theo nghĩa tr n, chức năng thường gắn liền với cụm từ “cơ quan” tức l về mặt ph p luật, c c văn bản quy phạm ph p luật sẽ quy định

  See Details
 • SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC YêU CẦU CHỨC NĂNG Và PHI CHỨC NĂNG
  SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC YêU CẦU CHỨC NĂNG Và PHI CHỨC NĂNG

  Chức năng so với Y u cầu phi chức năng. C c sự kh c biệt ch nh giữa c c y u cầu chức năng v phi chức năng l c c y u cầu chức năng m tả hệ thống phải l m g trong khi c c y u cầu phi chức năng m tả c ch thức hoạt động của hệ thống.. Trong Kỹ thuật phần mềm, c c y u cầu phần mềm tập trung v o c c

  See Details
 • Thực phẩm chức năng: Định nghĩa, lợi ích và công dụng
  Thực phẩm chức năng: Định nghĩa, lợi ích và công dụng

  Thực phẩm chức năng kh ng chỉ mang tới nhiều lợi ch t ch cực đến sức khỏe v giảm nguy cơ mắc bệnh. Đặc biệt, việc sử dụng thực phẩm chức năng gi p ngăn ngừa sự thiếu hụt về dinh dưỡng, hỗ trợ sự ph t triển sự tăng trưởng v ph t triển ở trẻ nhỏ

  See Details
 • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH PH
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH PH

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CH NH PHỦ, › I Ch nh phủ Vị tr phủ m y h nh nh nước Ch nh phủ quan chấp h nh Quốc hội, quan h nh Nh nước cao nước CHXHCN Việt Nam (điều Luật tổ chức Ch nh phủ năm 2002 điều 109 HP 1992 sửa đổi) - L quan chấp h nh Quốc hội, Ch nh phủ c chức thống việc quản l nhiệm vụ trị

  See Details
 • Chức năng của thương mại | luuminhhtc
  Chức năng của thương mại | luuminhhtc

  Mar 24, 2013 Chức năng của thương mại. Thứ nhất: Tổ chức lưu th ng hang h a, dịch vụ trong nước v với nước ngo i. Đ y l chức năng x hội của thương mại. điều n y được thể hiện ở: + Biểu hiện ở vốn v cơ cấu vốn: đối với vốn lưu động chiếm 80% trong tổng số vốn

  See Details
 • CHỨC NĂNG 11 DẤU CÂU TRONG TIẾNG VIỆT | Kiến thức bỏ
  CHỨC NĂNG 11 DẤU CÂU TRONG TIẾNG VIỆT | Kiến thức bỏ

  Jan 25, 2019 CHỨC NĂNG 11 DẤU C U TRONG TIẾNG VIỆT. Văn bản tiếng Việt sử dụng 11 dấu c u sau: dấu chấm, chấm than, chấm hỏi,chấm lửng, hai chấm, phẩy, chấm phẩy, gạch ngang, ngoặc đơn, ngoặc vu ng (m cvu ng) v ngoặc k p. Để khắc phục lỗi đ nh dấu c u kh ng th ch hợp, ch ng ta

  See Details
 • Nhà quản trị là gì? Chức năng và cấp bậc của nhà quản trị
  Nhà quản trị là gì? Chức năng và cấp bậc của nhà quản trị

  Kỹ năng n y bao gồm sự tinh th ng về c c phương ph p, kĩ thuật v thiết bị li n quan đến c c chức năng cụ thể như marketing, sản xuất hoặc t i ch nh. Ngo i ra c n bao gồm những kiến thức chuy n m n, khả năng ph n t ch v sử dụng c c c ng cụ kĩ thuật để giải quyết

  See Details
 • Cloud Functions | Google Cloud
  Cloud Functions | Google Cloud

  Cloud Functions allows you to trigger your code from Google Cloud, Firebase, and Google Assistant , or call it directly from any web, mobile, or backend application via HTTP. Pay only for what you use. You are only billed for your function’s

  See Details
 • Chức năng tạo tiền - SlideShare
  Chức năng tạo tiền - SlideShare

  Chức năng n y cũng chỉ ra mối quan hệ giữa t n dụng ng n h ng v lưu th ng tiền tệ, từ sđ l m tăng khả năng lượng tiền cung ứng.g p phần l m tăng nguồn vốn t n dụng ,mở rộng hoạt động t n dụng. Tr n đ y l những kiến thức m nh m t i đ thu nhập được sau khi

  See Details
 • Đo chức năng hô hấp là gì? | Vinmec
  Đo chức năng hô hấp là gì? | Vinmec

  Đo chức năng h hấp l biện ph p sử dụng m y đo c c d ng kh khi h t v o, thở ra, từ đ t nh to n được nhiều chỉ số chức năng phổi quan trọng. Hơn nữa, đ y c n l l kỹ thuật thường được d ng trong chẩn đo n v theo d i đ nh gi mức độ nặng nhẹ của c c bệnh l h hấp

  See Details
 • Các chức năng cơ bản của Báo chí
  Các chức năng cơ bản của Báo chí

  Nov 02, 2019 1. Phương ph p luận tiếp cận chức năng x hội của b o ch : * Xem x t chức năng của b o ch cần xem x t c c vấn đề: - Nghi n cứu chức năng x hội của b o ch l nghi n cứu t nh mục đ ch của hoạt động b o ch đối với c c tiểu hệ thống x

  See Details
 • Chức năng định hướng hoạt động của giao tiếp
  Chức năng định hướng hoạt động của giao tiếp

  Chức năng định hướng hoạt động của giao tiếp. Trong cuộc sống đời thường, nhất l đối với những người lạ chưa quen biết, lần đầu ti n thường l vừa giao tiếp vừa thăm d để hiểu đối tượng tiếp x c của m nh; Mỗi lời n i, cử chỉ, nh mắt, nụ cười

  See Details
 • chức năng - Wiktionary
  chức năng - Wiktionary

  Vietnamese: function, role functional ... Definition from Wiktionary, the free dictionary

  See Details
 • Cách dùng chức năng replace trong Word
  Cách dùng chức năng replace trong Word

  Oct 12, 2021 Chức năng Replace. 1. C ch d ng chức năng replace trong word Chức năng replace l một chức năng kh phổ biến v rất được ưa d ng, tuy kh ng c vai tr quan trọng như một số c c chức năng kh c nhưng replace khiến cho bạn phải h i l ng bởi v sự tiện lợi của n . Kh ng chỉ c

  See Details
 • Mua Thực Phẩm Chức Năng Chính Hãng Giá Tốt (12/2021)
  Mua Thực Phẩm Chức Năng Chính Hãng Giá Tốt (12/2021)

  Thực phẩm chức năng bổ n o, tăng cường tr nhớ: L c c sản phẩm c nguồn gốc thảo mộc, l nh t nh cho người sử dụng. Với hiệu quả chủ yếu nhằm hỗ trợ cải thiện tr nhớ, tăng cường hoạt động của tr n o, nhờ đ m người d ng c thể tập trung, giải tỏa

  See Details
 • 8 CHỨC NĂNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI - Blogger
  8 CHỨC NĂNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI - Blogger

  Sep 08, 2019 Chức năng ph n phối h ng ho : Dĩ nhi n l kh ng thể thiếu chức năng n y rồi, c i t n cũng đ n i l k nh ph n phối kia m . Về cơ bản th chức năng n y muốn n i đến việc vận chuyển, lưu trữ h ng ho hữu h nh trong c c nh kho, h ng ho từ kho của nh sản xuất

  See Details
 • Trang chủ - Bệnh viện 1A
  Trang chủ - Bệnh viện 1A

  May 27, 2021 Bệnh viện 1A, trực thuộc Bộ Lao động Thương binh v X hội, l hạt nh n quan trọng trong mạng lưới Chấn thương Chỉnh h nh v Phục hồi Chức năng của cả nước. Với cơ sở vật chất quy m , hệ thống m y m c hiện đại, ch trọng chuy n m n tay nghề, ch ng t i cam kết đem đến chất lượng điều trị vượt

  See Details
 • V Live Việt Nam - Home | Facebook
  V Live Việt Nam - Home | Facebook

  V Live Việt Nam, Th nh phố Hồ Ch Minh. 2,611 likes 4,674 talking about this. Tế b o khỏe mạnh l v c ng quan trọng đối với sức khỏe cơ thể của mỗi ch ng ta, v

  See Details
 • Chiến lược cấp chức năng - Blogger
  Chiến lược cấp chức năng - Blogger

  Năng lực của tổ chức l kỳ năng v khả năng thực hiện c c hoạt động của tổ chức. Những năng lực ch nh tạo ra gi trị cho tổ chức được gọi l năng lực cốt l i của tổ chức. Năng lực cốt lối ch nh l sự th nh thạo về chuy n m n hay c c kỹ năng của tổ

  See Details
 • Bài 5 Chức năng hoạch định | PDF
  Bài 5 Chức năng hoạch định | PDF

  B I 5: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH. ĐẶT VẤN ĐỀ Hoạt động quản trị bao giờ cũng bắt đầu bởi c u hỏi: L m g ? v L m như thế n o? Nh quản trị cần: - Nhận thức đ ng về sứ mạng của tổ chức, - Ph n t ch v đ nh gi tất cả c c t nh huống c thể xảy ra;

  See Details
 • ví dụ về chức năng tổ chức trong quản trị học - 123doc
  ví dụ về chức năng tổ chức trong quản trị học - 123doc

  Chức năng tổ chức. p1. Danh mục: Tổ chức sự kiện. ... dụng cho mỗi đợt tuyển dụng v tổ chức thực hiện.-. Tổ chức tuyển dụng theo chương tr nh đ được ph duyệt.-. Tổ chức k hợp đồng lao động thử việc cho người lao động.-. Quản l hồ sơ, l lịch

  See Details
 • Khu chức năng số 1 - Uyên Thủ Thiêm
  Khu chức năng số 1 - Uyên Thủ Thiêm

  Khu chức năng số 1 được giới hạn bởi Trung t m Hội nghị Triển l m 50.000m2 sẽ thu h t h ng ng n du kh ch đến tham dự c c cuộc triển l m v c c sự kiện tr n s ng S i G n. Một Khu phức hợp Kh ch sạn l n cận đa chức năng ph t triển về kh ch sạn, nh h ng, v cửa h ng sẽ hỗ trợ Khu phức hợp Trung t m Triển

  See Details
 • chức năng – Wiktionary tiếng Việt
  chức năng – Wiktionary tiếng Việt

  chức năng. một từ d ng để chỉ khả năng của một c i g đ , những g c i đ c thể l m được. Mi u tả t nh chất c thể hoạt động thuộc hoặc của sự vật được đề cập hoặc do sự vật tạo ra Chức năng của xe m y mới hiện nay l phun xăng tiết kiệm

  See Details
 • chức năng trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh
  chức năng trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh

  Chức năng quan trọng của cảnh s t l bắt bọn trộm. An important function of policemen is to catch thieves

  See Details
 • Phân biệt vai trò và chức năng - Làm báo cáo tốt nghiệp
  Phân biệt vai trò và chức năng - Làm báo cáo tốt nghiệp

  Nov 11, 2019 Chức năng. Vai tr l một ph n vai m một chủ thể n o đ được đ ng vai trong một ho n cảnh cụ thể. Chức năng l mục đ ch tự nhi n của một c i g đ hoặc c c bổn phận của một ai đ . nghĩa

  See Details
 • Lý Thuyết Cấu Trúc Chức Năng - Google Search
  Lý Thuyết Cấu Trúc Chức Năng - Google Search

  Chức năng Manifest gọi đến những hậu quả được c ng nhận v dự định của bất kỳ m h nh x hội. Chức năng tiềm ẩn gọi đến những hậu quả kh ng được c ng nhận v kh ng mong muốn của bất kỳ m h nh x

  See Details
 • VỊ TRÍ & CHỨC NĂNG TÍNH TỪ TIẾNG ANH - Vocabulary
  VỊ TRÍ & CHỨC NĂNG TÍNH TỪ TIẾNG ANH - Vocabulary

  VỊ TR & CHỨC NĂNG T NH TỪ TIẾNG ANH - Vocabulary - Grammar. IELTS TUTOR

  See Details
CONTACT US

Are You Looking for A Consultant?